Årsmöte 2020

Timrå MK inbjuder till Årsmöte, den 15 mars kl 14.00. Vi håller till i Sörberge Församlingshem.

Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa senast 29 februari 2020.

Väl mött!