Medlem

Ett medlemskap i en motorklubb är något som krävs för att få delta i tävlingar runt om i landet.

Medlemsavgiften hos Timrå MK betalas in till bankgiro nummer: 5751-5785, alternativt kontant till vår kassör Annika Häggquist. Ange ditt fullständiga namn som meddelande vid betalning till bankgiro.

Familj: 200kr/år
Senior fyllda 18 år: 150kr/år
Junior till och med 17 år: 50kr/år
Stödmedlem: 125kr/år

Annonser