Miljöpolicy

Miljöpolicy Timrå Motorklubb

Verksamheten
Timrå MK:s verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten ska också präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.

Timrå MK och dess medlemmar, förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy och att sprida kännedom om denna. Medlemmar, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att
–  vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön
– använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön
– anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden
– alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten
– handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar
– efter träning och tävling lämna förbrukat materiel vid därför avsedd plats
– förebygga miljöolyckor

Timrå MK förbinder sig att
– vid regelskrivningar väga in miljömässiga aspekter
– på ett aktivt sätt delta i den tekniska utvecklingen för miljömässigt bättre fordon
– genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för utövare, funktionärer och övriga medverkande
– aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för bilsportens utövare samt delta i samhällets miljödebatt
– ha en inköpspolicy som slår fast att man aktivt väljer miljömärkt samt gör en sammanställning av de miljömärkta varor och tjänster man köpt.

Annons