Stenrike Raceway

Hitta hit

Om du reser via E4 söderifrån:
Du tar avfart nr 233 mot väg 331 (Sollefteå, Bergeforsen, Sörberge, Viksjö) och följer väg 331 i ca 10 km, därefter infart på höger sida.

Om du reser via E4 norrifrån:
Du tar avfart nr 235 (Åstön, Tynderö, Söråker), och svänger sedan vänster mot Stavreviken. Följ vägen i ca 5,5km, sväng därefter höger ut på väg 331. följ vägen i ca 5 km, därefter infart på höger sida.

Om du reser via inlandet (Bispgården/Ramsele/Sollefteå, väg 87):
När du kommer till Graninge/Viksmon, ta in på väg 331 mot Viksjö/Sundsvall. Följ vägen i ca 65 km, därefter infart till vänster.

Det finns en skylt på vänster sida vid infarten, med texten Timrå Motorklubb. Skylten syns ej om man kommer från Graninge/Viksjö-hållet. Vid tävling skyltas extra vid infarten från båda hållen.

Notera att adressen är felaktig, vi har skickat in ett förbättringsförslag till Google Maps om att denna skall ändras. Positionen är dock korrekt.

Annons